Perbuatan Sinonim


Perbuatan Sinonim Kata Benda Bentuk

  • tindakan, peristiwa, urusan, proses, transaksi, kejadian di, perbuatan, bekerja, keadaan, prestasi, perilaku.
Perbuatan Sinonim link: tindakan, urusan, proses, transaksi, kejadian di, perbuatan, bekerja, keadaan, prestasi, perilaku,