Kegemaran Sinonim


Kegemaran Sinonim Kata Benda Bentuk

  • hak istimewa, bantuan, tunjangan.
  • kecenderungan, kebiasaan, giliran, membungkuk, miring, bias, kemalasan, kesiapan, bakat, keberpihakan, kegemaran.
  • keinginan, kesukaan, preferensi, nafsu makan, rasa, afinitas, keberpihakan, kecenderungan, kegemaran, daya tarik, perut.
  • kepuasan, humoring, memanjakan, lenience, kebaikan, kebebasan, kelembutan.
Kegemaran Sinonim link: hak istimewa, bantuan, tunjangan, kecenderungan, kebiasaan, membungkuk, miring, bias, kemalasan, kesiapan, bakat, keberpihakan, kegemaran, keinginan, preferensi, nafsu makan, rasa, afinitas, keberpihakan, kecenderungan, kegemaran, daya tarik, perut, kepuasan, memanjakan, kebaikan, kebebasan,

Kegemaran Antonim