Absolution Sinonim


Absolution Sinonim Kata Benda Bentuk

  • pengampunan, dispensasi, pembebasan, kegemaran, rahmat, amnesti, exculpation, clearance.
Absolution Sinonim link: pengampunan, dispensasi, pembebasan, kegemaran, rahmat, amnesti, clearance,