Pendapat Sinonim


Pendapat Sinonim Kata Benda Bentuk

  • kesimpulan, penilaian, perkiraan, evaluasi, pandangan, ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan, persuasi, kesan, konsepsi, merasa, sentimen.
Pendapat Sinonim link: kesimpulan, penilaian, perkiraan, evaluasi, pandangan, ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan, persuasi, kesan, merasa, sentimen,