Hukum Sinonim


Hukum Sinonim Kata Benda Bentuk

  • aturan, urutan, kode, prinsip, undang-undang, keputusan, perintah, peraturan, mandat, formula.
  • aturan.

Hukum Sinonim Kata Sifat Bentuk

  • sah sah sah, diperbolehkan, sah, suka beperkara, legalistik, yuridis, mazhab, yudikatif, legislatif, perundang-undangan, de jure.
Hukum Sinonim link: aturan, urutan, prinsip, undang-undang, keputusan, perintah, peraturan, mandat, formula, aturan, diperbolehkan, sah, suka beperkara, legalistik, yuridis, mazhab, legislatif,

Hukum Antonim