Abjure Antonim


Abjure Antonim Kata Kerja Bentuk

  • mempertahankan, menegakkan, merangkul, melekat, bertahan dalam, bersumpah dengan.

Abjure Sinonim