Abadi Antonim


Abadi Antonim Kata Sifat Bentuk

  • fana, cepat berlalu dr ingatan, sementara.
  • fana, sekilas, tidak kekal, pendek, sesaat.
  • fana, sementara, sekilas, tidak kekal, telah punah.
  • fana, tahan lama, sementara, sekilas, melewati, dilupakan.
  • korup, tidak jujur.
  • sementara, fana, tahan lama, cepat berlalu dr ingatan, sekilas, pendek, sesaat, terbatas.
  • sementara, terbatas, tidak kekal, transient, fana.
  • terganggu, terputus-putus, berubah-ubah, tidak stabil, sesaat.

Abadi Sinonim