Ramai Sinonim


Ramai Sinonim Kata Sifat Bentuk

  • aktif.
  • bergetar, berdenyut, beresonansi, resonan, merdu, bergema, gemilang, dering.
  • energik, aktif, bersemangat, goyang, hidup, apung, cepat, animasi, jelas, intens, antusias, segar, keren, tajam.
  • gaduh, ribut, hiruk-pikuk, bergolak, omong, rollicking, knockabout, irishness, tak terkendali, berisik, keras, melengking, clamorous.
  • kuat, hidup, vital, energik, suara, semangat, aktif, animasi, ramai, berkilauan, bersemangat.
  • makan.
  • menyenangkan, gay, selamat, bersemangat, percaya diri, gembira, optimis.
Ramai Sinonim link: aktif, bergetar, berdenyut, merdu, bergema, gemilang, dering, energik, aktif, bersemangat, goyang, hidup, apung, cepat, animasi, jelas, intens, antusias, segar, keren, tajam, gaduh, ribut, hiruk-pikuk, bergolak, rollicking, knockabout, tak terkendali, berisik, keras, melengking, clamorous, kuat, hidup, energik, suara, semangat, aktif, animasi, ramai, bersemangat, makan, menyenangkan, gay, bersemangat, percaya diri, gembira, optimis,

Ramai Antonim