Limbo Sinonim


Limbo Sinonim Kata Benda Bentuk

  • dilupakan, purgatori, pembuangan, mengabaikan.
Limbo Sinonim link: pembuangan, mengabaikan,