Discourteous Sinonim


Discourteous Sinonim Kata Sifat Bentuk

  • sopan, berlaku tidak pantas, kasar, uncivil, tidak sopan, mengeraskan, penganiayaan, brusque, adat, kurang ajar, bermuka masam, nakal, segar.
Discourteous Sinonim link: sopan, kasar, uncivil, mengeraskan, penganiayaan, brusque, adat, kurang ajar, bermuka masam, nakal, segar,

Discourteous Antonim